Tiểu són sau sinh là hiện tượng rò rỉ một phần hoặc toàn bộ nước tiểu không tự chủ sau khi người phụ nữ mang thai và sinh con. Vậy trường hợp người bị đi tiểu són sau sinh kèm đau dạ dày sử dụng sản phẩm thảo dược Ích Tiểu Vương cải thiện được không?