Chức năng của bàng quang là chứa đựng nước tiểu. Khi cơ bàng quang khỏe, bàng quang chứa đựng được 300 - 400ml nước tiểu. Khi cơ bàng quang yếu đi, lượng nước tiểu trong bàng quang mới chỉ khoảng 100 - 150ml là đã gây cảm giác buồn tiểu