Tiểu không tự chủ là tình trạng khá phổ biến ở mọi đối tượng. Tiểu không tự chủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người mắc bệnh. Đồng thời còn khiến họ mất tự tin trong cuộc sống. Vậy bài tập kegel có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị tiểu không tự chủ như t