Bài tập kegel là gì? Đây là bài tập bao gồm những động tác co vặn và thư giãn cơ sàn chậu. Tập bài tập này dựa trên hoạt động của cơ sàn chậu khi nhịn tiểu.