Bài tập kegel là gì? Có tác dụng như thế nào? Đây là bài tập bao gồm những động tác co vặn và thư giãn cơ sàn chậu. Tập bài tập này dựa trên hoạt động của cơ sàn chậu khi nhịn tiểu. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích sau