Mót tiểu (hay thường gọi là buồn đi tiểu) là phản ứng bình thường của cơ thể khi lượng nước tiểu trong bàng quang đạt một mức nhất định, gây ra kích thích. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra liên tục và kéo dài cả ngày thì chúng ta không nên chủ quan