Tiểu đêm nhiều lần là tình trạng rất thường gặp ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với sự ra đời của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương, những vấn đề về tiểu tiện đã không còn là nỗi lo