Tiểu đêm nhiều lần là vấn đề chung của khá nhiều người. Đây là nguyên nhân khiến giấc ngủ bị gián đoạn và cảnh báo sức khỏe của thận hoặc bàng quang đang suy giảm.