Hầu hết mọi người đều nghĩ tiểu đêm nhiều lần, tiểu són hay tiểu gấp,... đều là do bệnh lý tại thận, hay dân gian ta thường nói là "thận yếu". Nhưng thực tế không phải vậy, nhiều nghiên cứu cho thấy, chính bàng quang tăng hoạt mới là nguyên nhân phổ biến n