Tiểu đêm nhiều lần, tiểu ít, tiểu són... là tình trạng có thể xảy ra ở bất cứ đối tượng nào. Tình trạng này có thể do vấn đề từ thận hoặc bàng quang gây ra.