Ở người khỏe mạnh, nước tiểu thường trong hoặc có màu hơi vàng nhạt. Khị bị tiểu đục, nước tiểu chuyển thành đục như nước vo gạo, có những trường hợp nước tiểu vẩn đục như có hiện tượng kết tủa. Đặc tính của chứng bệnh này là đi tiểu vẫn thông, không bí ti