Đi tiểu là việc hết sức bình thường với mỗi người để giúp cơ thể đưa các chất thải ra khỏi cơ thể. Nhưng việc đi tiểu nhiều lần trong ngày dù không uống nhiều nước lại là một vấn đề không nhỏ.