Tiểu không tự chủ, tiểu són là tình trạng rò rỉ nước tiểu ra ngoài một cách không kiểm soát. Tình trạng này gây không ít khó chịu và bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.