Tiểu són, tiểu nhiều lần, tiểu gấp là vấn đề mà nhiều người đang đối mặt nhưng ít ai biết rằng "thủ phạm" gây ra các triệu chứng này chính là hội chứng bàng quang kích thích. Ước tính có đến gần 15% dân số trên thế giới bị hội chứng bàng quang kích thích