Hậu quả của cơ sàn chậu yếu có thể gây mất kiểm soát về tiểu tiện (són tiểu, tiểu không tự chủ) hay mất kiểm soát về đường ruột (són phân)... Bài tập kegel chính là phương pháp giúp chúng ta có thể luyện tập và kiểm soát tốt hơn cơ sàn chậu. Từ đó dễ dàng