Bàng quang tăng hoạt là tình trạng bàng quang co bóp không đúng thời điểm, thường gây ra cảm giác mắc tiểu đột ngột, cần phải đi tiểu ngay, nếu nhịn tiểu có thể bị són tiểu. Vậy cải thiện tình trạng bàng quang tăng hoạt bằng thảo dược có hiệu quả thế nào?