Tiểu đêm nhiều lần là tình trạng rất thường gặp ở người bị hội chứng bàng quang kích thích. Chứng bệnh này ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ, thậm chí người mắc bệnh thức trắng đêm chỉ vì đi tiểu quá nhiều lần.