Tiểu són xảy ra khi cơ bàng quang đột ngột co thắt hoặc cơ thắt niệu đạo không đủ mạnh để giữ nước tiểu lại. Tình trạng này khiến nhiều người ngại ngùng khó nói. Vậy cải thiện tình trạng tiểu són như thế nào?