Tiểu són, tiểu không tự chủ là một vấn đề tương đối phổ biến. Tiểu không tự chủ gặp ở nhiều đối tượng khác nhau và nếu bạn coi thường nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng sau này. Vậy cần làm gì để cải thiện tình trạng tiểu són, tiểu không tự chủ?