Hội chứng bàng quang tăng hoạt hay còn gọi là bàng quang kích thích thường được chẩn đoán khi có triệu chứng tiểu gấp kèm theo ít nhất một trong các triệu chứng: tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, tiểu són,...