Tiểu không tự chủ gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chứng bệnh này có thể xảy ra ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Bạn có thể sẽ bị tiểu rắt, tiểu són hoặc một số dạng tiểu tiện không tự chủ khác