Việc điều trị rối loạn tiểu tiện phải dựa vào từng tình trạng, mức độ nặng nhẹ của bệnh mà các chuyên gia sẽ sử dụng phương pháp khác nhau. Đầu tiên là sử dụng phương pháp ít xâm nhập nhất, nếu thất bại sẽ thay đổi sang phương pháp khác.