Tiểu đêm nhiều lần có thể gặp ở bất kỳ ai và bất kỳ lứa tuổi nào. Nguyên nhân gây tiểu đêm thì rất đa dạng, từ lối sống sinh hoạt đến các bệnh lý y khoa. Vậy điều trị tiểu đêm nhiều lần ở người cao tuổi như thế nào?