Ngày nay, ngoài phương pháp Tây y, các sản phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng tiểu không tự chủ đang ngày càng phổ biến.