Bàng quang tăng hoạt là tình trạng bàng quang tăng co bóp bất thường gây cảm giác mắc tiểu, tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu đêm hoặc són tiểu. Sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương hỗ trợ điều trị bàng quang tăng hoạt là một phương pháp an toàn v