Tiểu són hay tiểu không kiểm soát là tình trạng nước tiểu thoát ra ngoài ý muốn. Hầu hết mọi người chỉ bị rò rỉ nước tiểu với lượng không đáng kể trong khi một số người lại bị rò rỉ thường xuyên hoặc nghiêm trọng. Tiểu són kéo dài khiến người bệnh cảm giác