Nếu bạn uống nước nhiều và đi tiểu nhiều lần là điều bình thường. Nhưng uống nước không nhiều mà vẫn đi tiểu nhiều lần, mỗi lần một ít thì đó có thể là triệu chứng của một số bệnh lý tại bàng quang.