Với thành phần chủ yếu từ các dược liệu tự nhiên như: Bạch tật lê, chi tử, hoàng cầm, trinh nữ hoàng cung..., thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tiểu Vương đã được chứng minh là một công thức toàn diện.