Hội chứng bàng quang kích thích là tình trạng bàng quang bị rối loạn co bóp, khiến cho người bệnh luôn có cảm giác muốn tiểu, số lần tiểu tiện có thể tăng gấp đôi người bình thường