Tiểu không tự chủ ở người già là một tình trạng phổ biến. Đây là một dấu hiệu hay triệu chứng của rối loạn chức năng đường tiểu chứ không phải là một bệnh.