Ngày nay, tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu đêm ngày càng có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do cơ bàng quang yếu khiến bàng quang bị kích thích quá mức.