Tiểu đêm được tính là tình trạng tỉnh dậy nhiều hơn 1 lần vào ban đêm để đi tiểu và xảy ra trong khoảng thời gian dài. Tỷ lệ bệnh hiện hành tăng theo độ tuổi lên tới 50% ở độ tuổi trên 50. Chính vì vậy người trưởng thành hầu như không có tiểu đêm và ngủ mộ