Tán sỏi là phương pháp hiện đại, xử lý sỏi ở nhiều kích cỡ. Sau khi tán sỏi, nhiều người cực kỳ lo lắng về biến chứng. Người có triệu chứng tiểu đêm sau khi tán sỏi thận có sử dụng sản phẩm thảo dược Ích Tiểu Vương để cải thiện tình trạng bệnh được không?