Theo hội Niệu học quốc tế, trung bình một người trưởng thành đi tiểu khoảng 6 - 8 lần/24h, vì vậy nếu một người đi tiểu hơn 8 lần trong một ngày được coi là đi tiểu nhiều lần. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này chính là bệnh tiểu đường.