Tiểu tiện không tự chủ và nước tiểu tồn dư do bàng quang làm thoát nước tiểu không hoàn toàn nên nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu rất phổ biến. Tình trạng này gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người mắc. Vậy trường hợp người bị tiểu ngắt quã