Tiểu không tự chủ là một vấn đề tương đối phổ biến. Tiểu không tự chủ gặp ở nhiều đối tượng khác nhau và nếu bạn coi thường nó sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng sau này. Vậy người bị tiểu són, tiểu không tự chủ cần điều trị như thế nào?