Tiểu nhiều về đêm đang là mối lo ngại của những người trung và cao tuổi. Đi tiểu nhiều về đêm gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tâm lý người mắc bệnh.