Tiểu không tự chủ là tình trạng không kiểm soát được sự bài tiết nước tiểu. Bệnh có nhiều mức độ khác nhau từ rò rỉ một lượng nhỏ nước tiểu khi ho, hắt hơi... Liệu người mắc chứng tiểu không tự chủ, tiểu nhiều lần có cần thiết đến phẫu thuật hay không?