Tiểu lắt nhắt, tiểu nhiều lần chỉ là một triệu chứng chứ không phải bệnh và có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý khác nhau. Nếu đi tiểu nhiều lần trong một ngày nhưng không phải vì uống nhiều nước sẽ là vấn đề sức khỏe "đáng lo ngại". Có nhiều nguyên nhân gâ