Chứng tiểu đêm nhiều ở trẻ em hay còn gọi đái dầm là một rắc rối khá phổ biến. Phần lớn trẻ nhỏ sẽ không đái dầm khi được 3-5 tuổi. Tuy nhiên, có một số bé lớn hơn vẫn còn đái dầm. Thậm chí, có những bé ở độ tuổi từ 10 – 15 mà vẫn bị.