Tiểu rắt là tình trạng khá phổ biến ở cả nam giới và nữ giới