Theo Hội Niệu học quốc tế, trung bình một người trưởng thành đi tiểu khoảng 6 - 8 lần trong suốt 24h, vì vậy, nếu một người đi tiểu hơn 8 lần được coi là đi tiểu nhiều lần trong ngày. Tình trạng đi tiểu nhiều lần trong ngày gây nhiều phiền toái.