Tiểu không tự chủ là tình trạng khá phổ biến ở mọi đối tượng. Tiểu không tự chủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người mắc bệnh. Đồng thời còn khiến họ mất tự tin trong cuộc sống.