Bạch tật lê hay còn được gọi với các tên khác như quỷ kiến sầu nhỏ, gai ma vương, có tên khoa học là Tribulus terrestris. Đây là loài thực vật có hoa nằm trong họ tật lê.