Tiểu rắt, tiểu són là tình trạng đi tiểu nhiều lần, liên tục trong một ngày, tuy mỗi lần đi rất ít nước. Thậm chí, đôi khi đi tiểu không kịp, són tiểu, gây khó chịu. Tại sao tình trạng tiểu rắt, tiểu són thường gặp ở những phụ nữ mới quan hệ?