Tiểu són là gánh nặng tâm lý, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Họ thường cảm thấy buồn bã, kém tự tin, mệt mỏi, xấu hổ và lo ngại vì tình trạng khó nói này