Tiểu đêm nhiều lần là tình trạng đi tiểu thường xuyên vào ban đêm (trên 2 lần), lượng nước tiểu vượt mức quá 1/4 hoặc xấp xỉ bằng ban ngày