Tiểu đêm ở trẻ em hay còn gọi là chứng đái đầm. Dù không nguy hiểm nhưng tình trạng này gây biết bao nhiêu phiền phức cho cha mẹ, lại càng ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của trẻ. Vì vậy tiểu đêm ở trẻ có phải dấu hiệu của bệnh lý không và khắc phục nh