Nhiều người cho rằng tiểu không kiểm soát chủ yếu gặp ở nữ giới. Tuy nhiên thực tế tình trạng này gặp nam giới cũng không hề ít. Tiểu không kiểm soát là một dấu hiệu hay triệu chứng của rối loạn chức năng đường tiểu chứ không phải là một bệnh.