Tiểu són, tiểu không tự chủ là hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Theo nghiên cứu cứ 4 phụ nữ bước vào tuổi 30 thì có 1 người mắc chứng tiểu không tự chủ, và đa số họ tin rằng đây là một phần của quá trình lão hóa!